Výstupy

 • Maříková, H., Formánková, L., Křížková, A., Čermáková, M. 2015. Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života.

Ke stažení zde:

 

 • Maříková, H. 2015. Vstřícnost (nejen) firem k otcům. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Roč. 16, č. 1:93-97

Ceý článek zde:

 • Maříková, H., Formánková, L. 2015. Work-life balance in relation to workplace diversity

Prezentace na mezinárodní konferenci ESA, srpen 2015.  Celá prezentace zde:

 • Branchet, B.; Křížková, A. 2015. Gender and entrepreneurial intentions in a transition economy context: case of the Czech Republic. Int. J. Entrepreneurship and Small Business.  Vol. 25, No. 3: 260-281

Abstrakt článku zde:

 • Tisková zpráva z workshopu Nebojme se diverzity!

Dne 16. června 2015 od 9.00 do 12.30 se uskutečnil v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze workshop k projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, který od roku 2014 řeší oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s podporou Technologické agentury ČR. Workshopu se zúčastnili zástupci a zástupkyně podnikatelské a veřejné sféry i akademické obce. Autorky řešitelského týmu, Lenka Formánková a Hana Maříková, na něm nejprve představily hlavní výsledky pilotní aplikace metodiky na pracovišti v soukromém sektoru a ve veřejné správě.  Celý text zprávy viz Tiskova zprava z workshopu Nebojme se diverzity!

 • CD

  /Vzdělávání v diverzitě, Slovník základních pojmů, Jak na slaďování pracovního a soukromého života?, Nebojme se diverzity!/

 • Vzdělávání v diverzitě

/praktický manuál pro firmy a organizace/

Marie Čermáková

 Ke stažení zde:

 • Slovník základních pojmů

/diverzita a slaďování pracovního a soukromého života/

 Hana Maříková (ed.) - Marie Čermáková - Lenka Formánková

Ke stažení zde:

 • Jak na slaďování pracovního a soukromého života?

/manuál pro firmy a organizace/

Lenka Formánková

Ke stažení zde:

 • Nebojme se diverzity!

/vzdělávací manuál/

Hana Maříková (ed.) - Marie Čermáková - Alena Křížková

Ke stažení zde:

 

 • Formánková, L. 2014. Zpráva ze semináře Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky

Výzkumné oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a Oddělení rovných příležitostí a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociacích věcí (MPSV) zorganizovalo dne 20. 11. 2014 na půdě Ministerstva mezinárodní seminář na téma Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky. Cílem semináře bylo představit nástroj měření rozdílu v platech žen a mužů (gender pay gap), který byl vyvinut na popud německého Ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) a do roku 2013 testován na 200 německých firmách. Součástí semináře byla také prezentace výsledků auditu diverzity, který zpracovalo oddělení Gender & sociologie, a návrhu opatření, jak se zjištěnými  nerovnostmi pracovat.... Celý text zprávy viz Formánková, L. 2014. Zpráva ze semináře Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky.

 

 • Křížková, A., Čermáková, M., Formánková, L., Maříková, H. 2014. "MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti." Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 15, č. 1, s. 85-90. ISSN 1213-0028.

Rovnost přístupu a eliminace genderových, věkových nebo etnických nerovností na trhu práce je podporována v České republice antidiskriminační legislativou. Kromě ochrany vybraných skupin proti diskriminaci se v poslední době prosazuje přístup oceňující odlišnost známý jako řízení diverzity... Více na: <http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/407>. 

 • Workshop Řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Dne 11. června 2014 od 9.00 do 12.30 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1 proběhl první workshop projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, který od roku 2014 řeší oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR s podporou grantu Technologické agentury ČR. Workshopu se zúčastnily zástupkyně velkých firem, které působí v ČR (Česká spořitelna, IBM, Česká pošta, Kaufland, Glaxo-Smith Kline), členky a člen advisory boardu projektu, zástupkyně dvou partnerských pracovišť (MPSV ČR a Linet, spol. s r. o.), fóra Byznys pro společnost a pracovního portálu Agender.

Více zde: http://diverzita.soc.cas.cz/workshopy

 • Tisková konference O rozmanitosti a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti s MPSV A LINET, spol. s r.o.

Na tiskové konferenci vystoupil Václav Klusák, zástupce ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, který představil plány se zaváděním diverzity a rovnosti příležitostí na MPSV ČR. Kromě auditu diverzity, který se právě rozbíhá, totiž hodlá Marksová na ministerstvu provést i šetření rovnosti v odměňování žen a mužů. „Řekne nám to, kolik máme mužů a kolik žen, kolik zdravotně postižených, na jakých pozicích, jaké mají platy. Je tady teď 780 zaměstnanců,“ říká ministryně, která byla řadu let tváří nevládní organizace Gender Studies. „Přiznáváme se tak, že chceme být zaměstnavatel, který tohle vnímá a sleduje,“ dodává.

Více zde: http://diverzita.soc.cas.cz/tiskove-konference

Galerie: