Aktuality

5.2.2016
Maříková, H., Formánková, L., Křížková, A., Čermáková, M. 2015. Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života. Ke stažení zde:
18.6.2015
  Dne 16. června 2015 se v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., uskutečnil workshop Nebojme se diverity!, kde byly prezentovány výsledky projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti podpořeného Technologickou agenturou ČR (číslo projektu TD020134) a  následovala diskuse nad jeho výsledky, která by měla podpořit dokončení a certifikaci této metodiky. Program:
3.12.2014
Dne 20. listopadu 2014 se konal seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky (Gender pay gap and diversity audit: tools, experience and results), který uspořádalo oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Oddělením rovných příležitostí a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
13.10.2014
Rovnost přístupu a eliminace genderových, věkových nebo etnických nerovností na trhu práce je podporována v České republice antidiskriminační legislativou. Kromě ochrany vybraných skupin proti diskriminaci se v poslední době prosazuje přístup oceňující odlišnost známý jako řízení diverzity.
23.6.2014
Dne 11. června 2014 od 9.00 do 12.30 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1 proběhl první workshop projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, který od roku 2014 řeší oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR s podporou grantu Technologické agentury ČR.
28.5.2014
O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.ve středu 11. června 2014 od 14 hodv Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1.
12.3.2014
Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Vás zvou na tiskovou konferenci   O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.   ve středu 11. června 2014 od 14 hod.
1.1.2014
Bylo zahájeno řešení projektu.