MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti

Rovnost přístupu a eliminace genderových, věkových nebo etnických nerovností na trhu práce je podporována v České republice antidiskriminační legislativou. Kromě ochrany vybraných skupin proti diskriminaci se v poslední době prosazuje přístup oceňující odlišnost známý jako řízení diverzity. Diverzita představuje rozmanitost na straně zaměstnanců i klientů, zejména z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti.  Více na: http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/407.

Křížková, A. ; Čermáková, M. ; Formánková, L. ; Maříková, H. MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2014, roč. 15, č. 1, s. 85-90. ISSN 1213-0028.

Sdílet