workshop NEBOJME SE DIVERZITY!

 

Dne 16. června 2015 se v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., uskutečnil workshop Nebojme se diverity!, kde byly prezentovány výsledky projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti podpořeného Technologickou agenturou ČR (číslo projektu TD020134) a  následovala diskuse nad jeho výsledky, která by měla podpořit dokončení a certifikaci této metodiky.

Program:

  9.30 – 9.50   Jak se to má s diverzitou? Výsledky auditu ze soukromé firmy a veřejnoprávní organizace, Lenka Formánková a Hana Maříková

 9.50 – 10.15 Jak implementovat diverzitu na pracovišti? Prezentace plánů diverzity a jejich dosahování, Lenka Formánková

11.10 – 11.30  Vzdělávání k diverzitě a slaďování pracovního a soukromého života, Marie Čermáková

11.30 – 12.00  Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Prezentace jejího rámce a obsahu, Hana Maříková

12.00 – 12.30  Závěrečná diskuse

Workshop vedla PhDr. Hana Maříková, Ph.D., vedoucí řešitelka výzkumného projektu a moderovala jej  PhDr. Marie Čermáková a Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

 

Soubory: 

Sdílet