Workshop Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky

Dne 20. listopadu 2014 se konal seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky (Gender pay gap and diversity audit: tools, experience and results), který uspořádalo oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Oddělením rovných příležitostí a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 Na semináři byly řešitelkami projektu představeny další výsledky projektu - audit diverzity na MPSV a analýza gender pay gap - a hosté z Německa představili nástroj pro hodnocení gender pay gap na úrovni organizace.

Přednesené příspěvky:

  • Katharina Greszczuk: Podpora genderové rovnosti na Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
  • Jörg Schmidt:  Logib-D: zhodnocení gender pay gap na úrovni organizace
  •  Frank Behrmann:  The Logib webtool
  • Alena Křížková, Frank Behrmann:  Výsledky analýzy gender pay gap na MPSV 
  •  Hana Maříková:  Audit diverzity na MPSV 

Zprávu ze semináře, jednotlivé prezentace a pozvánku na seminář viz níže.

 

Sdílet