News

5.2.2016
Maříková, H., Formánková, L., Křížková, A., Čermáková, M. 2015. Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života. Ke stažení zde:
18.6.2015
  Dne 16. června 2015 se v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., uskutečnil workshop Nebojme se diverity!, kde byly prezentovány výsledky projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti podpořeného Technologickou agenturou ČR (číslo projektu TD020134) a  následovala diskuse nad jeho výsledky, která by měla podpořit dokončení a certifikaci této metodiky. Program:
3.12.2014
Dne 20. listopadu 2014 se konal seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky (Gender pay gap and diversity audit: tools, experience and results), který uspořádalo oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Oddělením rovných příležitostí a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
13.10.2014
Rovnost přístupu a eliminace genderových, věkových nebo etnických nerovností na trhu práce je podporována v České republice antidiskriminační legislativou. Kromě ochrany vybraných skupin proti diskriminaci se v poslední době prosazuje přístup oceňující odlišnost známý jako řízení diverzity.
23.6.2014
Dne 11. června 2014 od 9.00 do 12.30 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1 proběhl první workshop projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, který od roku 2014 řeší oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR s podporou grantu Technologické agentury ČR.
17.1.2014
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.