Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, která bude využitelná přímo zaměstnavateli a organizacemi. Jde o inovativní propojení metod sociologického výzkumu s pilotní aplikací metodiky v praxi na dvou pracovištích včetně monitoringu dopadů metodiky.